Aktualności
ze świata IVF

ROVERS POLSKA autoryzowany przedstawiciel LEICA MICROSYSTEMS w zakresie IVF

Rovers Polska ma przyjemność ogłosić nawiązanie współpracy z firmą Leica Microsystems w dziedzinie produktów IVF. Współpraca ma na celu zapewnienie Państwu zintegrowanych rozwiązań: od mikroskopów, laserów, mikromanipulatorów do oprogramowania, akcesoriów oraz części eksploatacyjnych.

Jeżeli życzą sobie Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych rozwiązań, prosimy o kontakt.

Szczegółe na temat współpracy w załączniku

 

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (530KB)

IVF Seminarium - Warsztaty ROVERS

Rovers Polska wraz z Cryo Bio Systems (FR) oraz Leica Microsystems (D) organizuje seminarium i warsztaty:

’’Cryopreservation Update for the IVF laboratory”

Data: 7 czerwca 2018

Miejsce obrad: Hotel Sound Garden, Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Wykłady oraz zajęcia hands – on poprowadzą znakomici specjaliści z dziedziny witryfikacji w Klinikach IVF.

Jesteśmy przekonani, że program seminarium oraz uczestnictwo w warsztatach okaże się cennym źródłem informacji.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy rozkład dnia.

Język obrad: angielski i polski.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (815KB)

IVF Seminarium - Warsztaty firmy Rovers Polska w dniu 3 marca 2016r.

Rovers Polska wraz z Research Instruments (UK) oraz Cryo Bio Systems (FR) organizuje w dniu 03 marca 2016r. seminarium i warsztaty pod tytułem:

New Technologies and Techniques for the IVF Laboratory”

Wykłady oraz zajęcia hands-on poprowadzą specjaliści z dziedziny technik biopsji laserowej, witryfikacji, kontroli jakości  oraz zarządzania materiałami biologicznymi w Klinikach IVF. Język obrad: angielski i polski. Miejsce obrad: Hotel Sound Garden, Żwirki i Wigury 18, Warszawa. Zgłoszenia należy przesyłać mailem do dnia 18 lutego 2016r. na adres Biura Obsługi Klienta firmy Rovers Polska: bok@rovers.pl. Ilość osób uczestniczących w warsztatach jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator: Peter Rovers, Rovers Polska Sp. z o.o. W załączeniu szczegółowy program.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (360KB)

Kontrola jakości oraz zarządzanie ryzykiem w laboratorium IVF

W najbliższym czasie jednym z największych wyzwań dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie klinik zajmujących się wspomaganym rozrodem będzie stworzenie procedur, które wyeliminują ryzyko wystąpienia różnorakich pomyłek i błędów w pracy. Jeśli wybrana klinika posiada taki system, wówczas jest to sygnał dla pacjenta, że dba ona o zachowanie zasad bezpieczeństwa. W takim przypadku już od momentu rejestracji każdy zabieg, któremu poddawana jest pacjentka (pobranie oocytów) i jej partner (przygotowanie nasienia do inseminacji czy biopsja najądrzy) musi być ściśle nadzorowany, a wszystkie informacje powinny być dostępne nawet po dłuższym czasie. Dzięki temu w wypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań możliwe jest sprawdzenie jakie narzędzia i leki zostały zastosowane oraz czy nie miało to wpływu na zaistniałą sytuację. Obecnie dostępne są systemy, które samodzielnie spełniają to zadanie, co znacznie odciąża personel i usprawnia pracę w laboratorium. Ponadto robią to one w pełni automatycznie, kontrolując jakim zabiegom poddawany jest każdy pojedynczy zarodek.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (298KB)

EmbryoGen® – nowa szansa dla kobiet doświadczonych poronieniem

W środowisku specjalistów z dziedziny leczenia niepłodności znaczne poruszenie wywołało zaprezentowane w lipcu 2011 na Europejskim Kongresie ESHRE nowe rozwiązanie medyczne dla kobiet z problemami w utrzymaniu ciąży. EmbryoGen® (Origio, Dania) jest pierwszym medium IVF o udokumentowanej formule zawierającym naturalny czynnik wzrostu. Medium to było obiektem najdłużej dotychczas prowadzonych w dziedzinie IVF badań oraz pierwszym na świecie, mogącym pomóc milionom kobiet doświadczonych w przeszłości poronieniami w spełnieniu swojego marzenia o posiadaniu potomstwa.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (189KB)

Komputerowo wspomagane badanie nasienia

Coraz większy udziału czynnika męskiego w ogólnej liczbie przypadków niepłodności na świecie stwarza konieczność opracowania metody oceny nasienia, pozwalającej na szybkie, precyzyjne oraz w pełni obiektywne zdiagnozowanie problemu, a w efekcie dające lekarzowi bogaty zestaw informacji potrzebny do zdecydowania o najskuteczniejszej metodzie leczenia. Opisanym wymaganiom odpowiadają systemy komputerowo wspomaganej analizy nasienia (Computer Aided Semen Analysis - CASA). Zostały one stworzone z myślą o procedurach, które dla człowieka są trudne, a ich wykonanie obarczone jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Obecnie systemy te wchodzą do powszechnego użycia, a na zasadność ich wykorzystania w klinikach in vitro zwraca uwagę także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (2319KB)

Jakość podłóż do rozwoju zarodków w technikach wspomaganego rozrodu

Materiał biologiczny odgrywa kluczową rolę we wszystkich technikach wspomaganego rozrodu. W laboratorium IVF konieczne jest zapewnienie żywym komórkom optymalnych warunków do życia, gdyż to między innymi od nich zależy sukces procedury invitro. Ponieważ w warunkach laboratoryjnych komórki są całkowicie zależne od podłóż, w których się rozwijają, szczególną uwagę zwraca się na ich jakość.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (201KB)

Optymalny rozwój zarodków to podstawa udanej procedury IVF

Leczenie niepłodności, szczególnie w najtrudniejszych przypadkach, wymaga nierzadko, aby zapłodnienie oraz najwcześniejsze etapy rozwoju zarodka miały miejsce poza organizmem pacjentki. Zdarza się, że jest to często jedyna metoda uniknięcia problemów uniemożliwiających poczęcie. Poprawa efektywności procesu dojrzewania zarodków ludzkich wymaga obecnie wprowadzenia w życie spostrzeżeń poczynionych w trakcie ostatnich kilkunastu lat. Stwierdzono, że sprostanie wymaganiom stawianym przez najnowsze odkrycia, wymaga stworzenia sprzętu, który od początku do końca wykorzystywany będzie dla potrzeb rozwoju zarodków, zapewni możliwie niezmienne warunki oraz pozwoli na zminimalizowanie ryzyka.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (152KB)

Niepłodność męska – jakie możliwości terapeutyczne?

Możliwości leczenia w niepłodności męskiej zależne są od wyników badań diagnostycznych i polegają na zastosowaniu leczenia farmakologicznego, chirurgicznego lub technik wspomaganego rozrodu. W przypadku niepłodności męskiej o podłożu idiopatycznym podejmowane są próby stosowania różnych środków farmakologicznych, jednak rezulaty okazują się często niezadawalające i bez jednoznacznego potwierdzenia ich korzyści terapeutycznych. Z tego względu powstała potrzeba znalezienia propozycji terapii dobrze tolerowanej przez pacjentów, nieinwazyjnej, natomiast efektywnej klinicznie. Na podstawie przeprowadzonych badań zdefinowano zasadność stosowania suplementacji L-karnityną i acetyl-L-karnityną.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (171KB)

Podłoża do rozwoju zarodków w technikach wspomaganego rozrodu

Potoczna nazwa technik wspomaganego rozrodu – „in vitro” pochodzi od łacińskiego określenia „w szkle” i oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. W przypadku technik wspomaganego rozrodu, określenie „w szkle” doskonale opisuje sposób w jaki postępuje się z ludzkimi komórkami rozrodczymi i zarodkami. Komórkami rządzą te same, dobrze wszystkim znane prawdy, które dotyczą samego człowieka. Do życia potrzebujemy min. powietrza, a ściślej tlenu, który umożliwia zachodzenie procesów spalania w naszym organizmie. Do naszego rozwoju potrzebujemy witamin, diety bogatej w wiele składników odżywczych i substancji chemicznych. Tych samych substancji wymagają komórki rozwijające się w laboratorium. Aby dostarczyć wszystkie te substancje do komórek, w warunkach laboratoryjnych stosuje się tzw. media czyli podłoża. Są to specjalnie przygotowane roztwory, zawierające wszystkie niezbędne komórkom substancje i zapewniające im optymalne warunki do życia.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (277KB)

Niepłodność męska a nowe techniki selekcji plemników do zabiegów ART

Za pomocą rutynowego badania nasienia nie można ocenić m.in. dojrzałości cytoplazmatycznej i jądrowej plemników, dlatego oprócz podstawowej oceny nasienia poszukuje się dodatkowych testów, które umożliwiłyby określić rzeczywistą płodność danego mężczyzny i zdolność jego plemników do zapłodnienia. Uzupełnieniem podstawowego badania nasienia mogą być testy diagnostyczne, oceniające dojrzałość plemników na podstawie wiązania się komórek rozrodczych do hialuronianu w świeżym nasieniu. Hialuronian jest polisacharydem, występującym naturalnie w przestrzeni wokół osłonki przejrzystej, struktury otaczającej komórkę jajową. Zdolność wiązania się plemników in vitro do hialuronianu, będącego składnikiem mediów, testów diagnostycznych, a także szalek selekcyjnych jest porównywalna do naturalnego wiązania się plemników z osłonką przejrzystą podczas naturalnego zapłodnienia. Hialuronian, umożliwia zatem diagnostykę i selekcję plemników dojrzałych cytoplazmatycznie i jądrowo do zabiegu wspomaganego rozrodu in vitro (ISCI), co zwiększa szansę danej pary na posiadanie potomstwa, gdy jakość plemników w nasieniu jest bardzo słaba.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (681KB)

Niepłodność męska a podstawowe badanie nasienia

Nieodłącznym elementem minimum badania diagnostycznego niepłodności danej pary, obok wywiadu dotyczącego m.in. czynnika żeńskiego, badania przedmiotowego, jest ocena nasienia wg standardów WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Czynnik męski może stanowić o niepłodności pary, w 30-60%, dlatego istotne jest wykonywanie standardowego badania nasienia wg aktualnych przewodników zawierających ujednolicone standardy badania nasienia męskiego. W laboratorium dokonuje się oceny makroskopowej (wygląd, czas upłynnienia nasienia, lepkość, objętość, pH), a następnie oceny mikroskopowej. Podczas oceny mikroskopowej bada się m.in. takie parametry jak koncentracja, ruchliwość, żywotność, morfologia, a także obecność leukocytów oraz przeciwciał antyplemnikowych. Na podstawie analizy wyników podstawowego badania nasienia, możliwe jest zdiagnozowanie problemów występujących w męskim nasieniu i wyciągnięcie wstępnych wniosków dotyczących leczenia danej pary.

Pobierz pełny tekst artykułu pdfpdf (952KB)
Rovers
Rozwiązania które dają pewność